Centru de zi pentru batrani

Titlul proiectului: Centru de zi pentru batrani, localitatea Ghizdavesti, comuna Celaru

Denumirea beneficiarului: COMUNA CELARU

Scopul  si obiectivele specifice: înființarea și dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice în comună, contribuind astfel la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele vârstnice.

1. Îmbunătățirea și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice (peste 65 ani);

2. Menținerea/ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice și stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială;

3. Prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire prin implicarea activă a persoanelor vârstnice în activități socio-culturale – crearea centrului de zi;

4. Identificarea și includerea în programe de asistență socială a persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie extremă, în condiții dificile: lipsa de resurse financiare, alimentația deficientă – crearea serviciului de cantină socială.

5. Conversia va contribui la: Consiliere psihosocială și informare; Socializare și petrecerea timpului liber; Terapii de recuperare și relaxare; Organizare și implicare în activități comunitare și culturale; Asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice;

6. Ajutor pentru realizarea activităților de bază zilnice; Ajutor pentru realizarea activităților instrumentale de bază ale vieții zilnice; Prepararea și servirea mesei calde și reci; Gospodărie proprie pentru aprovizionare cu produse necesare preparării meselor calde și reci.

Rezultatele:

1. Reabilitarea clădirii existente pentru a realiza infrastructura optimă (centru de zi) privind condițiile de siguranță pentru funcționarea celor 2 tipuri de servicii: centru de zi și cantina socială în concordanță cu soluțiile tehnice propuse în DALI.

2. Dotarea corespunzătoare a Centrului de zi pentru bătrâni pentru a asigura furnizarea celor 2 tipuri de servicii sociale: centru de zi și cantină socială.

Impactul proiectului: Proiectul crează oportunități mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în situații de risc, combinând măsuri de prevenire, compensare și reabilitare astfel încât să aibă impact pozitiv asupra calității vieții persoanelor vârstnice din Ghizdăvesti, comuna Celaru.

3. Prin crearea centrului de zi și a cantinei sociale beneficiază în mod direct de sprijin social 32 de bătrâni cu vârsta de la 65 de ani, aflați în situații de dificultate din comuna Celaru.  Proiectul are impact asupra creării de noi locuri de muncă necesare pentru operarea investiției: vor fi create 9 locuri de muncă permanente.

Perioada de implementare: 01.06.2017 – 28.02.2021, contract semnat la data de 20.05.2019

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): 2.848.947,78 lei 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020facebook.com/inforegio.ro