PROIECTE DE HOTĂRÂRI – CONVOCATOR – ALTE DOCUMENTE ȘEDINŢE C.L.

2024

Convocare CL in sedinta ordinara in 18.04.2024 si PH din 12.04.2024 – aprobare bilant contabil de la Serviciul Public de Apa si Canalizare Celaru la 31.12.2023
PH din 12.04.2024 si referat – aprobare solicitare prelungire scrisoare de garantie de la FNGCIMM pentru Modernizare si dotare camin cultural

Dispozitia nr 146 din 22.03.2024 – convocare CL in sedinta ordinara 28.03.2024
PH nr 1501 din 22.03.2024 – alegere presedinte de sedinta
PH nr 1502 din 22.03.2024 – aprobare Deviz si indicatori – Modernizare drumuri
PH nr 1510 din 22.03.2024 – aprobare decontari cheltuieli ci naveta pentru salariatii primariei

Ședință extraordinară 16.02.2024 – dispozitie convocare, proiect de hotarare, referat de aprobare

Dispozitia nr 70 din 02.02.2024 privind convocarea CLC in sedinta ordinara in data de 08.02.2024
PH – acoperire deficit sectiunea dezvoltare sursa A
PH – aprobare cont de executie buget local la 31.12.2023
PH – infiintare serviciu social Centru de zi pentru persoane varstnice
ROF Centru de zi pentru persoane varstnice
PH – infiintare seviciu social si Cantina Sociala in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala
ROF serviciu social Cantina sociala
PH – modificare Organigrama si Stat de Functii
PH – stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale
PH nr 411 din 25.01.2024 -toaletare copaci
PH din 16.01.2024 – neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor de panificatie, lactate, fructe si legume
PH din 15.01.2024 – acordare ajutor de urgenta

Ședință Consiliul de Îndată 10. 01. 2024 – dispozitie convocare, proiecte de hotarari, raport specialitate, expunere motive

2023

Convocare CL Celaru in sedinta extraordinara de indata 21.12.2023 – PH aprobare rectificare buget

Convocare CL Celaru de indata 19.12.2023 – PH aprobare rectificare buget

Dispozitia nr. 963 din 11.12.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 12.12.2023


Dispozitia nr. 971 din 08.12.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 08.12.2023


Dispozitia nr. 970 din 06.12.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 07.12.2023
– Anexa


Dispozitia nr. 954 din 28.11.2023 – convocare CL in sedinta ordinara 04.12.2023
Pr. de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2023-februarie 2024
Pr. de hotarare – privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia Reabilitare si modernizare scoala de arta si meserii Comuna Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea realizarii proiectului Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse egenerabile
Pr. de hotarare – privind asigurarea cofinantarii le proiectul de Sprijinire a investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice regenerabile


Dispozitia nr. 548 din 16.11.2023 – convocare CL in sedinta ordinara 22.11.2023
Pr. de hotarare – privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Celaru
Pr. de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2024
Pr. de hotarare – privind stabilirea si aprobarea acordarii unei sume de 100 lei/interventie pentru fiecare voluntar cu contract de voluntariat incheiat cu Consiliul Local Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea sumei de 2000 lei, pentru sarbatorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Inv. M. Georgescu pe trimestrul IV 2023
Pr. de hotarare – privind rectificarea bugetului unitatii scolare – Scoala Gimnaziala Inv. Marin Georgescu Celaru, pe trim. IV 2023
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Celaru trimestrul IV 2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta pentru doamna Gutue Alina-Margareta


Dispozitia nr. 516 din 27.10.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 31.10.2023
Proiect de hotarare – privind actul aditional nr 2 la contractul 1818 din 30.06.2022 si actul aditional nr 1 la contractul nr 1188 din 11.05.2023
Referat din 27.10.2023
Proiect de hotarare – majorare pret din contractul nr 1802 din 2017
Proiect de hotarare – acordare ajutor de urgenta/inmormantare pentru dl Mihai Toma


Dispozitia nr. 408 din 22.09.2023 – convocare CL in sedinta ordinara 28.09.2023
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gminaziale Inv. M. Georgescu, trimestrul III 2023 (cheltuieli materiale)
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gminaziale Inv. M. Georgescu, trimestrul III 2023 (suma de 60000lei)
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Caminului Cultural Celaru trimestrul III 2023 (suma de 35000lei)
Pr. de hotarare – privind aprobarea sumei de 30000lei cheltuieli inscriere si sustinere echipa de juniori din cadrul Clubului Stiinta Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta pentru domnul Mincan Georgica
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de inmormantare pentru domnul Ion Florin-Emil
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de inmormantare pentru doamna Marinescu Steluta
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de inmormantare pentru domnul Iancu Eftenie
Pr. de hotarare – privind aprobarea amplasarii unei troite pe domeniul public al comunei Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea alocarii sumei de 1100 eli epntru organizarea actiuni Ziua Curateniei Nationale 2023
Pr. de hotarare – privind desemnarea a 2 reprezentanti din partea Consiliului local in Consiliul de adminstrare al Scolii Gimnaziale Inv. M Georgescu
Pr. de hotarare – privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local in Comisia de evaluare si asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale Inv. M Georgescu
Pr. de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie-noiembrie 2023
Materiale sedinta consiliu local 28.09.2023


Dispozitia nr. 382 din 07.08.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 11.08.2023
Proiect de hotarare si referat specialitate – Modernizare drumuri de interes local
Proiect de hotarare si referat aprobare – imbunatatirea infrastructurii educationale in sat Marotinu de Sus


Dispozitia nr. 371 din 17.07.2023 convocare sedinta extraordinara 21.07.2023
Pr. de hotarare – privind rectifcarea bugetului local pe trimestrul II 2023
Pr. de hotarare – privind aprobare valori neeligibile modernizare si dotare camin cultural
Pr. de hotarare – privind organizare eveniment Duminici Sportive
Pr. de hotarare – privind aprobare fonduri pentru deplasare si cazare Ansamblului Folcloric Biuletul din Celaru
Pr. de hotarare – privind inchirierea prin licitatie a unui spatiu in incinta targului saptamanal
Pr. de hotarare – privind aprobare ajutor de urgenta pentru inmormantarea defunctului Giuca Doru


Dispozitia nr. 352 din 26.06.2023 convocare sedinta de îndată 26.06.2023
– Anexe


Dispozitia nr. 350 din 22.06.2023 convocare CL in sedinta extraordinara 29.06.202
Pr. de hotarare – privind rectifcarea bugetului local pe trimestrul II 2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea alocarii sumei de 1000lei inlocuire plan parcelar pentru 2 terenuri intravilane


Dispozitia nr. 322 din 15.05.2023 convocare CL in sedinta extraordinara 19.05.202
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Nedelcu Gheorghe.
Pr. de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta
Pr. de hotarare – privind aprobarea incheierii unui contract de servicii consultanta, asistenta si reprezentanta juridica
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Linca Ileana
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru domnul Mihai Gheorghe
Pr. de hotarare – privind aprobarea achizitionare masina de tuns gazonul la Centrul de zi pentru batrani
Pr. de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II


Dispozitia nr. 321 din 10.05.2023 convocare CL in sedinta extraordinara 11.05.2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unei sume de bani, pentru premierea copiilor din ansamblul Briuletul


Dispozitia nr. 265 din 26.04.2023 – convocare CL in sedinta extraordinara 27.04.2023
Proiect de hotarare si referat aprobare – acord participare UATC Celaru la programul privind casarea autovehiculelor uzate
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Nedelcu Gheorghe
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Petriu Adi
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru numitul Radu Nicolae
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Tudorache Camelia
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Didelea Georgeta
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Iliescu Ionel
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Constantin Marin
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Ionescu Petrica
Pr. de hotarare – privind prelungirea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Caminului Cultural Celaru pe anul 2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta Contractului de Delegare a Gestiunii Activitatii de Elimimare Deseuri
Pr. de hotarare – privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a SPCLEP Celaru
Pr. de hotarare – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul de Apa si Canalizare Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea bilantului contabil al Serviciului Public de Apa si Canalizare Celaru
Pr. de hotarare – privind rezilierea contractului pentru SC Tonidrag Instal
Pr. de hotarare – privind incheierea unui contract cu SC Nicdrag Electric
Pr. de hotarare – privind modificarea contractului cu SC Stepan Audit Consult Expert
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru numitul Tanase Nicolae
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Capatana Paula
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Badea Felicia
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Potirnichie Mihaela Ioana
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctului Barbuceanu Stele
Pr. de hotarare – privind aprobarea acordari unui ajutor de urgenta in bani pentru inmormantarea defunctei Negrila Georgeta


Dispozitia nr. 217 din 03.03.2023 – convocare sedinta extraordinara in data de 07.03.2023


Dispozitia nr. 78 din 22.02.2023 – convocare sedinta ordinara in data de 28.02.2023
Proiect de hotarare – modificarea HCL nr. 66 din 14.11.2022
Proiect de hotarare – modificarea HCL nr. 6 din 27.01.2023
Proiect de hotarare – aprobarea delegarii dreptului UAT Celaru
Proiect de hotarare – aprobarea contractului de delegare de gestiune a activitatilor de captare, tratare si distribuire a apei
Proiect de hotarare – aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii necontrolate a deseurilor sau gestionarea neconforma
Proiect de hotarare – aprobarea protocolului de colaborare intre Primaria Celaru si SC Salubritate Craiova SRL


Dispozitia nr. 32 din 03.02.2023 convocare sedinta extraordinara in data de 03.02.2023
Proiect de hotarare – aprobare acordarii drepturilor salariale a d-nei Ion Ana
Proiect de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta februarie-aprilie 2023


Dispozitia nr. 09 din 20.01.2023 – onvocare sedinta ordinara 27.01.2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente Contractului de Delegare a Gestiunii Activitatii de Eliminare prin Dezvoltare a Deseurilor la Depozitul Ecologic de Deseuri Mofleni-Craiova
Pr. de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 pt sectiunea de dezvoltare pentru anul 2023
Pr. de hotarare – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
Pr. de hotarare – privind modificarea reprezentantului Consiliului Local la SC Serviciul Public de Apa si Canalizare Celaru
Pr. de hotarare – privind aprobarea propunerii de retea scolara pentru anul 2023-2024
Pr. de hotarare – privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
Pr. de hotarare – privind aprobarea modificarii contractului de delegare gestiune cu nr. 2286_2018
Pr. de hotarare – privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare incepand cu 01.01.2023
Pr. de hotarare – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din excedentul anilor precedenti a sectiunii de dezvoltare

2022

Dispozitia nr. 748 din 20.12.2022 convocare sedinta extraordinara in data de 21.12.2022
Proiect de hotarare – rectificarea de buget pe trimestrul IV 2022


Dispozitie nr. 708 din 12.12.202 – convocare sedinta extraordinara 16.12.2022
Proiect de hotarare -rectificare buget local
Proiect de hotarare -contract asistenta software
Proiect de hotarare -prelungire contract prestari servicii cu Popa Ghe Emilian PFA
Proiect de hotarare -aprobare servicii SCIM
Proiect de hotarare -aprobare servicii SNA
Proiect de hotarare -prelungire contract prestari servicii cu Tonidrag Instal


Dispozitia nr. 407 din 08.11.2022 convocare sedinta ordinara in data de 14.11.2022
Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani in vederea organizarii si desfasurarii Zilei Nationale a Romaniei 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheluieli al SC Serviciul public de apa si canalizare Celaru aferente anului 2022
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2022


Dispozitie nr. 391 din 27.10.202 – convocare sedinta extraordinara 31.10.2022
Proiect de hotarare -alegere presedinte de sedinta
Proiect de hotarare – stabilire salariu de baza pentru inspector registratura si relatii cu publicul
Proiect de hotarare – scoatere la licitatie concesionare teren
Proiect de hotarare – rectificare buget local
Proiect de hotarare – aprobarea contului de executie al bugetului la 30.09.2022
Proiect de hotarare – aprobare suma cheltuieli de judecata
Proiect de hotarare – aprobare suma cheltuieli de executare silita
Proiect de hotarare – aprobare acordare 100 lei pe interventie pentru fiecare voluntar cu contract de voluntariat
Proiect de hotarare – aprobare 2000 lei pentru transport ansamblu folcloric
Proiect de hotarare – scoatere la licitatie publica concesionare teren
Proiect de hotarare – inchiriere prin licitatie spatiu din incinta targului de saptamana


Dispozitia nr. 381 din 10.10.2022 convocare sedinta extraordinara in data de 11.10.2022
Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei in vederea participarii la programul Fondul Local
Descriere sumara a investitiilor din cadrul apelului de proiectare PNRR_2022_C 10
Nota de fundamentare 1
Nota de fundamentare 2
Nota de fundamentare 3


Dispozitia nr. 329 din 15.06.2022 convocare sedinta extraordinara in data de 28.09.2022
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local in anul 2022 trim III
Proiect de hotarare – privind modificarea bugetului local in anul 2022 trim III
Referat buget R5


Dispozitie nr. 325 din 19.09.2022 – convocare sedinta ordinara 23.09.2022
Proiect de hotarare – privind rectificare buget local – Scoala Gimnaziala Inv. Marin Georgescu
Proiect de hotarare – privind rectificare buget local – venituri 5000 si cheltuieli 95000
Proiect de hotarare – privind desemnare reprezentant CL in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale Inv M Georgescu
Proiect de hotarare – privind desemnare reprezentanti CL in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Inv M Georgescu
Adresa scoala pentru desemnare reprezentanti CA
Proiect de hotarare – privind prelungire termen proiect Modernizare drumuri de interes local


Dispozitia nr. 318 din 02.09.2022 – convocare sedinta ordinara 08.09.2022
Proiect de hotarare – privind aprobare documentatie de dezmembrare a suprafetei de 8143mp
Proiect de hotarare – privind modificarea bugetului local
Proiect de hotarare – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului


Dispozitia nr. 295 din 03.08.2022 – convocare sedinta extraordinara 04.08.2022


Dispozitie nr. 285 din 22.07.2022 – convocare sedinta extraordinara 28.07.2022


Dispozitia nr. 268 din 15.06.2022 convocare sedinta ordinara 15.06.2022
Proiect de hotarare – privind aprobare cheltuieli dotare Centru de zi pentru batrani
Proiect de hotarare – privind rectificarea bigetului in vederea suplimentarii bugetului unitatii scolare


Dispozitia nr. 257 din 17.05.2022 – convocare sedinta de indata 18.05.2022, proiecte de hotarare


Dispozitie nr. 247 din 03.05.2022 – convocare sedinta ordinara 09.05.2022
Anexa la dispozitia 247 – proiectul ordinii de zi


Convocare CL in sedinta ordinara 09.05.2022
PH din 02-03.05.2022


Dispozitie nr. 224 din 12.04.2022 – convocare sedinta de indata 13.04.2022
Deviz general al obiectivului Infiintare sistem distributie gaze naturale
Proiect de hotarare – aprobare deviz general pentru Infiintare sistem distributie gaze naturale


Dispozitie nr. 215 din 25.03.2022 – convocare sedinta extraordinara 31.03.2022
Proiect de hotarare – scoatere la licitatie concesionare teren 7000mp
Proiect de hotarare – privind modificarea organigramei
Proiect de hotarare – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului
Proiect de hotarare – privind stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta
Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 115mp
– Raport de evaluare privind estimarea redeventei pentru concesionare teren 115mp
Proiect de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta martie-mai 2022
Proiect de hotarare – privind prelungirea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN


Sedinta extraordinara convocata de indata – 23.02.2022


Dispozitia nr. 39 din 20.01.2022
Proiect de hotarare privind aprobare act aditional nr. 5 la contractul 370 din 22.05.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
Proiect de hotarare privind darea in administrare temporara a serviciului de operare a instalatiilor de gestionare a deseurilor
Proiect de hotarare privind licitatie publica concesionare teren
Proiect de hotarare privind prelungire contract Dr. Eugenia Zavracu
Proiect de hotarare privind prelungire contract Dr. Minoiu Florentina Denisa
Proiect de hotarare privind propunerea de retea scolara pentru anul scolar 2022-2023
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022

2021

Dispozitia nr. 405 din 09.12.2021
– Anexa la Dispozitia nr. 405 din 09.12.2021
Proiect de hotarare nr. 1
– Referat nr. 6192 din 08.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 1
Proiect de hotarare nr. 2
– Raport de fundamentare la Proiectul de hotarare nr. 2
Proiect de hotarare nr. 3
– Referat nr. 6216 din 08.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 3
Proiect de hotarare nr. 4
– Referat nr. 6079 din 03.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 4
Proiect de hotarare nr. 5
– Referat nr. 6236 din 09.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 5
Proiect de hotarare nr. 6
– Referat nr. 637 din 09.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 6
Proiect de hotarare nr. 7
– Referat nr. 6184 din 08.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 7
Proiect de hotarare nr. 8
– Referat nr. 6183 din 08.12.2021 la Proiectul de hotarare nr. 8


Dispozitia nr. 378 din 22.11.2021
– Anexa la Dispozitia nr. 378 din 22.11.2021
Proiect de hotarare nr.1
-Expunere de motive la Proiectul de hotarare nr.1
Proiect de hotarare nr.2
-Referat la Proiectul de hotarare nr.2
Proiect de hotarare nr.3
-Adresa la Proiectul de hotarare nr.3
Proiect de hotarare nr.4
-Referat la Proiectul de hotarare nr.4
Proiect de hotarare nr.5
-Raport de specialitate la Proiectul de hotarare nr.5
Proiect de hotarare nr.6
-Raport de specialitate la Proiectul de hotarare nr.6
-Referatul de aprobare si Referatul de specialitate la Proiectul de hotarare nr.6
Proiect de hotarare nr.7
-Referat de aprobare la Proiectul de hotarare nr.7
Proiect de hotarare nr.8


Anunt de Aprobare taxe si impozite 2022
Raport de specialitate 2022
Referat de Aprobare 2022
Referat impozite 2022


Dispozitia nr. 263 din 22.10.2021
– Anexa la Dispozitie nr. 263 din 22.10.2021
Proiect de hotarare nr.1
Anexa la Proiect de hotarare 1
Proiect de hotarare nr. 2
Referat nr. 5327 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 2
Referat-Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare nr. 2
Referat-Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare nr. 2
Proiect de hotarare nr. 3
Referat nr. 5328 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 3
Proiect de hotarare nr. 4
Referat nr. 5328 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 4
Proiect de hotarare nr. 5
Referat nr. 5329 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 5
Proiect de hotarare nr. 6
Referat de specialitate nr. 5330 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 6
Proiect de hotarare nr. 7
Referat de specialitate nr. 5331 din 21.10.2021 la Proiectul nr. 7
Proiect de hotarare nr. 8
Raport de specialitate nr. 5332 din 20.10.2021 la Proiectul nr. 8
Proiect de hotarare nr. 9
Raport de specialitate nr. 5333 din 20.10.2021 la Proiectul nr. 9
Proiect de hotarare nr. 10
Raport de specialitate nr. 5334 din 20.10.2021 la Proiectul nr. 10


Dispozitiea 216 – convocare CL in sedinta ordinara din 29.09.2021
Anexa la dispozitia 216
Anexa 1 HCL
P.H. nr.1
P.H. nr.2
P.H. nr.3
P.H. nr.4
P.H. nr.5
REFERAT 1
REFERAT 2
REFERAT 3
REFERAT 4
REFERAT 5
REFERAT 6
REFERAT 7


Dispozitia 211 – convocare sedinta 08.09.2021
– Anexa Disp.211
Nota fundamentare 1
Nota fundamentare 2
HCL 50
Proiect hotarare 1
– Raport 1
– Referat 1
Proiect hotarare 2
– Referat 2
Proiect hotarare 3
– Referat 3
Proiect hotarare 4
– Referat 4
Proiect hotarare 5
– Referat 5
Proiect hotarare 6
– Referat 6
Proiect hotarare 7
– Referat 7
Proiect hotarare 8
Proiect hotarare 9

6. Proiect de Hot. privind aprobarea Programului propriu de gospodarire si infrumusetare a comunei, Anexa 1, Referat
5. Proiect de Hot. privind rectificarea Bugetului local, Anexa 1, Anexa 2
4. Proiect de Hot. privind aprobarea contului de executie, Anexe
3. Proiect de Hot. privind majorarea de capital social al SC SPAC Celaru, Expunere de motive
2. Proiect de Hot. privind aprobarea Bilantului de la SC SPAC Celaru ,Nota de fundamentare
1. Proiect de Hotarare si Expunere de motive

1.Dispozitie convocare C.L. sedinta extraordinara 23.07.2021
1.Convocare sedinta extraordinara 23.07.2021
2.Ordinea de zi
3. Proiect de hotarare
3.1. Referat
4. Proiect de hotarare
4.1. Referat
5. Proiect de hotarare
5.1. Referat

Convocare sedinta in data de 29.06.2021
-Proiect de hotarare, Hotarare
-Proiect de Hotarare, Hotarare (2)
-Proiect de Hot., Nota de fundamentare
-Proiect de Hot., Referat (1)
-Proiect de Hot., Referat (2)
-Proiect de Hot., Referat (3)
-Proiect de Hot., Referat (4)
-Proiect de Hot., Referat (5)

Proces Verbal – sedinta din 28.05.2021

Proces Verbal 18.05.2021

Proces Verbal 27.04.2021
Proiectele de Hotarare 22-32 din data de 27.04.2021

Proces Verbal, Hotararea nr. 19 si Hotararea nr. 20 din 15.04.2021

Proces Verbal si Hotarare 22.03.2021

Convocare sedinta in data de 28.05.2021
-Proiect de hotarare – privind aprobarea contract firma de audit financiar
-Proiect de hotarare – privind aprobarea unui ajutor de inmormantare
-Proiect de hotarare – privind aprobarea unui ajutor de urgenta – excluziune sociala
-Proiect de hotarare – privind indexarea impozitelor si taxelor
-Proiect de hotarare – privind modificarea si actualizarea statului de functii
-Proiect de hotarare – privind suplimentarea de burse de ajutor social

Convocator – 18.05.2021
Dispozitia nr. 133 din 27.04.2021 – Convocare sedinta in data de 27.04.2021 (anexa – proiecte pe ordinea de zi)

Dispozitia nr. 128 din 09.04.2021 – Convocare sedinta 15.04.2021

Dispozitia nr. 107 privind Convocarea CL Celaru in data de 22.03.2021
Proiect de hotarare 1
Proiect de hotarare 2