Situația plăților (execuția bugetară)

Situatii financiare trimestrul IV 2017

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

Situatii financiare trimestrul IV 2016

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

Situatii financiare trimestrul III 2016

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

 

Situatii financiare trimestrul II 2016

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

 

Situatii financiare trimestrul I 2016

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

 

Situatii financiare trimestrul I 2015

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

 

Situatii financiare trimestrul II si III 2014

Indicatori executie – cheltuieli 1

Indicatori executie – cheltuieli 2

Indicatori executie – venituri 1

Indicatori executie – venituri 2

Situatii financiare trimestrul I 2014

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

 

Situatii financiare trim IV 2013

Dare de seama

Bugetul pe anul 2014

Indicatori executie – cheltuieli

Indicatori executie – venituri

Tabel investitii pe anul 2014

Situatii financiare trim III 2013

Indicatori sinteza – cheltuieli

Indicatori sinteza – venituri

Situatii financiare trim II 2013

Indicatori sinteza – cheltuieli

Indicatori sinteza – venituri

Situatii financiare trim I 2013

Investitii 2013

Indicatori sinteza – cheltuieli

Indicatori sinteza – venituri

Situatii financiare 31.12.2012

Indicatori executie trim IV 2012 – cheltuieli

Indicatori executie trim IV 2012 – venituri

Situatii financiare 30.09.2012

Indicatori executie trim III 2012 – cheltuieli

Indicatori executie trim III 2012 – venituri

 

Situatii financiare 30.06.2012

Contul de rezultat patrimonial

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

Situatia fluxurilor de trezorerie

Exec. buget local – cheltuieli

Exec. buget local – venituri

Rezultat patrimonial

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Venituri

Cheltuieli